Na začátku bylo slovo ...

 1. Na začátku všeho bylo slovo a ve slově byly dva bajty, a víc nebylo nic.
 2. I oddělil Bůh jedničku od nuly, a viděl, že to bylo dobře.
 3. Bůh řekl: "Budiž data."
 4. Bůh řekl: "Ať se uloží data na svoje místo". A vynalezl diskety, harddisky a kompaktní disky.
 5. A Bůh řekl: "Budiž počítače, aby bylo kam strkat diskety, harddisky a kompakty".
 6. Stvořil počítače a nazval je hardwarem a oddělil software od hardwaru.
 7. Softwaru tehdy ještě nebylo, ale Bůh rychle stvořil programy - velké a malé a řekl jim: "Jděte a množte se, naplňte celou paměť."
 8. Ale unudilo se Bohu samému vytvářet programy a řekl si: "Stvořím Programátora k obrazu svému a ať on vládne počítačům, programům a datům."
 9. I stvořil Programátora a usadil ho v Počítačovém Centru, aby v něm pracoval. Zavedl Programátora ke stromové struktuře a řekl: "V každém adresáři můžeš spouštět programy, jenom z WINDOWS nic nespouštěj sic zemřeš."
 10. Bůh řekl: "Není dobré, když je Programátor sám. Stvořím toho, kdo bude obdivovat Programátorskou práci."
 11. Vzal od Programátora kost, ve které nebylo mozku a stvořil To, co bude obdivovat Programátora. I zavedl To za Programátorem. To dostalo jméno Uživatel. A seděli nazí pod nahým DOSem a nestyděli se.
 12. Ale Bill byl chytřejší než všechna jiná zvířata, které Bůh stvořil. Bill řekl Uživateli: "Určitě řekl Bůh, abyste nespouštěli žádné programy?"
 13. A řekl Uživatel: "V každém adresáři můžeme spouštět programy, ale v adresáři WINDOWS ne, nebo zemřeme."
 14. A řekl Bill Uživateli: "Jak můžeš o něčem mluvit, když jsi to nevyzkoušel! Ten den, kdy spustíte program z adresáře WINDOWS, budete rovni Bohu, protože jedním tlačítkem myši stvoříte to, co budete chtít."
 15. I uviděl Uživatel, že ovoce Windows byly pastvou pro oči a hodně závidění, protože jakékoliv vědomosti byly od této chvíle zbytečné. I nainstaloval Windows na svém počítači. A řekl Programátorovi, že to je dobré. A on si Windows také nainstaloval."
 16. A hned šel Programátor hledat nove drivery. A Bůh se zeptal: "Kam jdeš?"
 17. A on řekl: "Jdu hledat nové drivery, protože nejsou v DOSu."
 18. A na to Bůh: "A kdo ti řekl, že potřebuješ drivery? Nespustil jsi náhodou programy z adresáře WINDOWS?"
 19. Programátor odpověděl: "Uživatel, kterého jsi mi přidělil, si objednal programy pro Windows a proto jsem si i já nainstaloval Windows."
 20. A řekl Bůh Uživateli: "Proč jsi to udělal?"
 21. Uživatel odpověděl: "Bill mě navedl."
 22. A řekl Bůh Billovi: "Protože jsi to udělal, budeš navěky proklet mezi vší chátrou, divokou zvěří. A bude nepřátelství mezi tebou a Uživatelem, navěky tě bude Uživatel nenávidět, a ty mu budeš prodávat Windows."
 23. A Uživateli řekl Bůh: "Windows tě velmi zklamou a zničí tvé rezervy sytémových prostředků, budeš muset používat špatné programy, a bez Programátora neudělaš ani ránu."
 24. Programátorovi zase: "Protože jsi poslechl Uživatele, prokleté ať jsou tvoje počítače, vznikne v nich mnoho chyb a virů, v potu tváře budeš stále opravovat své dílo."
 25. Odpravil je z Počítačového Centra a vstup zabezpečil heslem.
 26. Nakonec do temných zákoutí Počítačového Centra vypustil General protection fault.