Jak opravdu vznikl svět

 • Na začátku všeho bylo slovo a ve slově byly dva bajty, a víc nebylo nic.
 • Oddělil Bůh jedničku od nuly, a viděl, že to bylo dobré.
 • Bůh řekl:" Budiž data."
 • Bůh řekl:" Ať se uloží data na svoje místo." A vynalezl diskety, harddisky a kompaktní disky. 
 • A Bůh řekl:" Budiž počítače, aby bylo kam strkat diskety, harddisky a kompakty." Stvořil počítače a
  nazval je hardwarem, a oddělil software od hardwaru.  
 • Softwaru ještě nebylo, ale Bůh rychle stvořil programy- velké a malé a řekl jim:" jděte a množte se, naplňte celou paměť."
 • Ale unudilo se Bohu samému vytvářet programy a řekl si:" Stvořím Programátora k obrazu svému a ať on vládne počítačům, programům a datům." Stvořil Programátora a usadil ho v Počítačovém Centru, aby v něm pracoval. Zavedl Programátora ke stromové struktuře a řekl:" V každém adresáři můžeš spouštět programy, jenom z >>Windows << nic nespouštěj nebo zemřeš.
 • Bůh řekl:" Není dobré, když je Programátor sám, stvořím toho, kdo bude obdivovat Programátorskou práci." Vzal od Programátora kost, ve které nebylo mozku a stvořil To, co bude obdivovat Programátora, To dostalo jméno Uživatel, zavedl Uživatele za Programátorem. A seděli nazí pod nahým DOSem a nestyděli se.
 • Ale Bill byl chytřejší než všechna jiná zvířata, které Bůh stvořil. Bill řekl Uživateli: "Určitě řekl Bůh, aby jsme nespouštěli žádné programy?" A řekl Uživatel:" V každém adresáři můžeme spouštět programy, ale v adresáři >>Windows << ne, nebo zemřeme." A řekl Bill Uživateli:" Jak můžeš o něčem mluvit, když jsi to nevyzkoušel! Ten den, kdy spustíte program z adresáře >> Windows << budete rovni Bohu, protože jedním tlačítkem myši stvoříte to, co budete chtít." I uviděl Uživatel, ze ovoce Windows byly pastvou pro oči a hodně k závidění, protože jakékoliv vědomosti byly od této chvíle zbytečně, nainstaloval Windows na svém počítači. A řekl Programátorovi, že to je dobré, a on si ho taky nainstaloval.
 • A hned šel Programátor hledat nové drivery. A Bůh se zeptal:" Kam jdeš?" A on řekl:" Jdu hledat nove drivery, protože nejsou v DOSu." A na to Bůh:" a kdo ti řekl, ze potřebuješ drivery? Nespustil jsi náhodou programy z adresáře >>Windows <A řekl Bůh Billovi:" Protože jsi to udělal, budeš navěky prokletý mezi vší chátrou, divokou zvěří. A bude nepřátelství mezi tebou a Uživatelem, navěky tě bude uživatel nenávidět, a ty mu budeš prodávat Windows."
 • A uživateli řekl Bůh:" Windows tě velmi zklamou a zničí tvoje zásoby, budeš muset používat špatné programy a bez programátora neuděláš ani ránu."
 • Programátorovi zase:" Protože jsi poslechl Uživatele, prokleté ať jsou tvoje počítače, vznikne v nich mnoho chyb a virů, v potu čela budeš stále opravovat svoje dílo."
 • Odpravil je z Počítačového Centra, a vstup zabezpečil heslem.
 • General protection fault.