Fuck! - O mnohotvárnosti jednoho slova

Snad jedním z nejzajímavějších a nejbarvitějších slov současné angličtiny je slovo 'fuck'. Podotýkám, že příklady uvedené v textu neznámého autora byly ponechány v originální verzi bez pokusu o překlad. Kdo anglicky umí, ten si je přeloží sám, kdo ne, ten aspoň nebude pohoršen. Fuck je slovo přímo magické, které už jen svým zvukem může popsat bolest, potěšení, lásku i nenávist. Co se jazyka týká, je možno slovo fuck zařadit do mnoha gramatických kategorií. Může být použito jako sloveso přechodné (John fucked Mary) i nepřechodné (Mary was fucked by John). Může se stát slovesem činným (John really gives a fuck), trpným (Mary really doesn't give a fuck), příslovcem (Mary is fucking interested in John) nebo podstatným jménem (Mary is a terrific fuck). Může být použito i jako jméno přídavné (Mary is fucking beautiful) nebo jako citoslovce (Fuck! I'm late for my date with Mary). Lze je použít dokonce i jako spojku (Mary is easy, fuck she's also stupid). Jak vidno, je jen málo slov s takovou univerzalitou, jakou se honosí fuck.

Ponecháme-li stranou jeho sexuální význam, může toto neuvěřitelné slovo popsat mnohé situace či rozpoložení mysli:

 1. Pozdrav - "How the fuck are ya?"
 2. Oklamání - "I got fucked by the car dealer."
 3. Rezignace - "Oh, fuck it!"
 4. Mrzutost - "I guess I'm fucked now."
 5. Agrese - "FUCK YOU!"
 6. Znechucení - "Fuck me."
 7. Zmatek - "What the fuck ... ?"
 8. Nesnadnost - "I don't understand this fucking business!"
 9. Zoufalství - "Fucked again..."
 10. Potěšení - "I fucking couldn't be happier."
 11. Nelibost - "What the fuck is going on here?"
 12. Zbloudění - "Where the fuck are we."
 13. Pochybnost - "UNFUCKINGBELIEVABLE!"
 14. Odplata - "Up your fucking ass!"
 15. Odmítnutí - "I didn't fucking do it."
 16. Rozpaky - "I know fuck all about it."
 17. Apatie - "Who really gives a fuck, anyhow?"
 18. Nejistota - "Who the fuck are you?"
 19. Panika - "Let's get the fuck out of here."
 20. Příkaz - "Fuck off."
 21. Nedůvěra - "How the fuck did you do that?"

Slovo může být anatomickým popisem - "He's a fucking asshole."
Slovo může být objasněním času - "It's five fucking thirty."
Slovo může být obchodnické - "How did I end up with this fucking job?"
Slovo může být mateřské - "Motherfucker."
Slovo může být politické - "Fuck Dan Quayle!"

Slovo však mohlo být použito i některými významnými osobnostmi napříč dějinami:

 • "What the fuck was that?" Velitel letounu B-29 nad Hirošimou
 • "Where did all these fucking Indians come from?" Generál Custer
 • "Where the fuck is all this water coming from?" Kapitán Titaniku
 • "That's not a real fucking gun." John Lennon
 • "Who's gonna fucking find out?" Richard Nixon
 • "Heads are going to fucking roll." Anna Boleynová
 • "Let the fucking woman drive." Velitel raketoplánu
 • "Challenger" "What fucking map?" Mark Thatcher
 • "Any fucking idiot could understand that."Albert Einstein
 • "It does so fucking look like her!" Picasso
 • "How the fuck did you work that out?" Pythagoras
 • "You want what on the fucking ceiling?" Michelangelo
 • "Fuck a duck." Walt Disney
 • "Why? - Because its fucking there!" Edmund Hilary
 • "I don't suppose its gonna fucking rain?" Noe
 • "Scattered fucking showers my ass." Johanka z Arku
 • "I need this parade like I need a fucking hole in my head." John F. Kennedy
 • "My boobs are fucking real!" Britney Spears