Dohoda o vykonání pohlavního styku

V rámci prevence snížení soudních jednání vychází zákonodárné i jiné orgány vstříc našim neukojeným spoluobčanům. Zde je příklad právně nenapadnutelné smlouvy za účelem tzv. nocovek.

DOHODA O VYKONÁNÍ POHLAVNÍHO STYKU

A/ Jméno, příjmení, titul: ........
Trvalé bydliště: ........
Zaměstnání: ........
Rodné číslo : ..........
IQ : ..........

B/ Jméno, příjmení, titul: ........
Trvalé bydliště: ........
Zaměstnání: ........
Rodné číslo: ........
IQ: .......

Věc: Písemná dohoda o eventuálním pohlavním styku

Já ........ uvedena pod bodem A / této dohody, dobrovolně souhlasím s eventuálním pohlavním stykem, případně jinou sexuální aktivitou vykonanou s panem ........ uvedeným pod bodem B / této dohody.

Potvrzuji, že výše uvedené činnosti chci vykonávat dobrovolně, bez jakéhokoliv fyzického či psychického nátlaku, z čistě vlastního zájmu o tuto aktivitu.

V žádném případě se tedy nejedná ze strany pana .............. o naplnění skutkové podstaty trestného činu znásilnění dle § 241 Trestního zákona, ani trestních činů omezování osobní svobody dle § 231 Trestního zákona, případně vydírání dle § 235 trestního zákona.

Podpisem této dohody vstupují osoby uvedené pod body A/ a B/ do vztahu erotického partnerství na dobu jednoho měsíce, pokud nebude trvání vztahu v závěru dohody upřesněno jinak.

Uzavřením této dohody vyplývá pro zúčastněné strany blíže nespecifikovaná povinnost vykonávat tuto činnost s radostí a ku prospěchu osoby své i osoby partnerské.

Další případná ujednání (časové rozvrhy, specifikace činnosti, atd.):
........................................

V: ....................
Dne: ................
Podpis A/: ........
Podpis B/: ........