Svět jako jedna vesnice - The world and we

Kdybychom redukovali celé lidstvo na jednu vesnici se 100 obyvateli, ale zachovali